Virusign
Info

Details for 05c44439c39b46aa06b0f2864c056c5cc470482ce1d70aed06eb431f36dbdc69

Namewayusp.apk
Date (Y-m-d)2019-03-19
Size (Bytes)33297796 (31.76MB)
FileZip archive data
TrID80.0% (.ZIP) ZIP compressed archive (4000/1)
20.0% (.BIN) PrintFox/Pagefox bitmap (var. P) (1000/1)
CRC32a5070474
MD59bfa8fbda28232a078c513b06c8ad89d
SHA1f9f0e704768a88d9df3d6221c09b8c933fd04660
SHA25605c44439c39b46aa06b0f2864c056c5cc470482ce1d70aed06eb431f36dbdc69
ImpHash00000000000000000000000000000000
ImpFuzzy0::
SSDeep98304:hl3YU+5VX3Scdtzv/DSf3IBuNzelmawvL7eDzBiFOf:eSfYYtelmawvXeDlkOf
Online Analysis 1x
Online Analysis 2x
Online Analysis 3x
AV1 (ClamAV) StatusNo detection
AV2 AV3 AV4 AV5 StatusNo detection
AV1 DetectionOK
AV1 Virus Signatures VersionClamAV 0.101.4/25655/Fri Dec 6 09:46:00 2019 (2019-12-07)
AV2 DetectionOK
AV2 Virus Signatures VersionVDB: 06.12.2019 19:25:33 (Build: 102183) (2019-12-07)
AV3 DetectionOK
AV3 Virus Signatures Version201912062220 (2019-12-07)
AV4 DetectionOK
AV4 Virus Signatures Version5.70 19 November 2019 (2019-12-07)
AV5 DetectionOK
AV5 Virus Signatures Version7.83101 (2019-12-07)