Virusign
Info

Details for 27a1494ba1c56531b3c4b58c38b64cd84dd4180b9066c6b53a560bf945e75f66

Namelabviewpj.rar
Date (Y-m-d)2018-01-31
Size (Bytes)621008 (606.45KB)
FileRAR archive data, v1d, os: Win32
TrID58.3% (.RAR) RAR compressed archive (v-4.x) (7000/1)
41.6% (.RAR) RAR compressed archive (gen) (5000/1)
CRC323df11c85
MD59dc536aa1d7e80dc2be995f66fd651ab
SHA1e52fcd8fb41dcf662e00ece30f5930ff18976318
SHA25627a1494ba1c56531b3c4b58c38b64cd84dd4180b9066c6b53a560bf945e75f66
ImpHash00000000000000000000000000000000
ImpFuzzy0::
SSDeep12288:Da0CNdC6X31VmrwEo2BkeJBZdLOSfAyG9V9841eq0V9oKcR9JX:DQX3jmMEo2BkiBzLXAyAV93z0ncV
Online Analysis 1x
Online Analysis 2x
Online Analysis 3x
AV1 (ClamAV) StatusNo detection
AV2 AV3 AV4 AV5 AV6 AV7 StatusDetected on 2018-01-31
AV1 DetectionOK
AV1 Virus Signatures VersionClamAV 0.99.4/24941/Sun Sep 16 06:57:23 2018 (2018-09-16)
AV2 DetectionVirus.Win32.Ramnit
AV2 Virus Signatures VersionVDB: 10.12.2017 19:08:45 (Build: 99992) (2017-12-11)
AV3 DetectionWin32:RmnDrp
AV3 Virus Signatures Version18013004 (2018-01-31)
AV4 DetectionWin32/Ramnit.A
AV4 Virus Signatures Version4793/15360 Tue, 30 Jan 2018 11:02:00 +0000 (2018-01-31)
AV5 DetectionW32/Ramnit.B!Generic
AV5 Virus Signatures Version201801302212 (2018-01-31)
AV6 DetectionW32/Patched-I
AV6 Virus Signatures Version5.47 09 January 2018 (2018-01-31)
AV7 DetectionWin32.Ramnit.Dam(DB)
AV7 Virus Signatures Version7.74825 (2018-01-31)