Virusign
Info

Details for 2febdbaa811bb063e2d793f102886bd23430760504b09809001b299b8b652f3b

NameSecure_Email_file_3169584473.doc
Date (Y-m-d)2019-03-23
Size (Bytes)171008 (167KB)
FileComposite Document File V2 Document, Little Endian, Os: Windows, Version 6.1, Code page: 1252, Template: Normal.dotm, Revision Number: 1, Name of Creating Application: Microsoft Office Word, Create Time/Date: Fri Mar 22 18:08:00 2019, Last Saved Time/Date
TrID54.2% (.DOC) Microsoft Word document (32000/1/3)
32.2% (.DOC) Microsoft Word document (old ver.) (19000/1/2)
13.5% (.) Generic OLE2 / Multistream Compound File (8000/1)
CRC32fd160561
MD5104a2f38917253ab927e0f13fa97d665
SHA129dbc653536a9dc8d921e3c6b6a3149c3a5c2e3d
SHA2562febdbaa811bb063e2d793f102886bd23430760504b09809001b299b8b652f3b
ImpHash00000000000000000000000000000000
ImpFuzzy0::
SSDeep3072:s77HUUUUUUUUUUUUUUUUUUUTkOQePu5U8qXm3mhuA/w2B3Csx:s77HUUUUUUUUUUUUUUUUUUUT52V8m3mH
Online Analysis 1x
Online Analysis 2x
Online Analysis 3x
AV1 (ClamAV) StatusDetected on 2019-03-25
AV2 AV3 AV4 AV5 StatusDetected on 2019-03-23
AV1 DetectionDoc.Malware.Dsfj-6905984-0
AV1 Virus Signatures VersionClamAV 0.100.2/25399/Mon Mar 25 07:46:48 2019 (2019-03-25)
AV2 DetectionTrojan-Downloader.VBA.Agent
AV2 Virus Signatures VersionVDB: 09.04.2019 07:42:41 (Build: 101457) (2019-04-09)
AV3 DetectionW97M/Macro.gen
AV3 Virus Signatures Version201903222259 (2019-03-23)
AV4 DetectionTroj/DocDl-SSH
AV4 Virus Signatures Version5.61 12 March 2019 (2019-03-30)
AV5 DetectionOK
AV5 Virus Signatures Version7.80087 (2019-03-23)