Virusign
Info

Details for 3484942ff5d54b6b9f8a225a92b764c78d468de387dfbbbfba8b2b082e77e28c

Namepurchase_order_3229.doc
Date (Y-m-d)2020-01-03
Size (Bytes)92158 (90KB)
FileMicrosoft Word 2007+
TrID53.0% (.DOCM) Word Microsoft Office Open XML Format document (with Macro) (52000/1/9)
23.9% (.DOCX) Word Microsoft Office Open XML Format document (23500/1/4)
17.8% (.ZIP) Open Packaging Conventions container (17500/1/4)
4.0% (.ZIP) ZIP compressed archive (4000/1)
1.0% (.BIN) PrintFox/Pagefox bitmap (var. P) (1000/1)
CRC32c51fdcd6
MD5f8ef068860827e7759e26e5c56bb1ecb
SHA110f0339730664eb3d666ae8155e2c7327959c765
SHA2563484942ff5d54b6b9f8a225a92b764c78d468de387dfbbbfba8b2b082e77e28c
ImpHash00000000000000000000000000000000
ImpFuzzy0::
SSDeep1536:LP67+jDPFvNsnJ1kPxNZIbxpIe8k+ong3n37wPwGuyUZX6fPxQ0JRB:Li7+jrtQ8pbIrf8Ug3n3iuJxOxZJRB
Online Analysis 1x
Online Analysis 2x
Online Analysis 3x
AV1 (ClamAV) StatusNo detection
AV2 AV3 AV4 AV5 StatusDetected on 2020-01-03
AV1 DetectionOK
AV1 Virus Signatures VersionClamAV 0.101.4/25687/Tue Jan 7 09:56:22 2020 (2020-01-08)
AV2 DetectionTrojan-Downloader.VBA.Agent
AV2 Virus Signatures VersionVDB: 02.01.2020 19:20:25 (Build: 102264) (2020-01-03)
AV3 DetectionNew or modified PP97M/Agent
AV3 Virus Signatures Version202001022253 (2020-01-03)
AV4 DetectionOK
AV4 Virus Signatures Version5.70 19 November 2019 (2020-01-03)
AV5 DetectionTrojan.VBA.Agent.BAI(DB)
AV5 Virus Signatures Version7.83359 (2020-01-03)