Virusign
Info

Details for 538d57d062f0ea1934b7aa50767e538ed2446078c8936e1806e4e2e57287ccdb

NamePAYMENT #9063LAHGH.doc
Date (Y-m-d)2018-09-08
Size (Bytes)69376 (67.75KB)
FileComposite Document File V2 Document, Little Endian, Os: Windows, Version 6.1, Code page: 1252, Author: Ulazhaehaj-PC, Template: Normal.dotm, Revision Number: 1, Name of Creating Application: Microsoft Office Word, Create Time/Date: Fri Sep 7 18:39:00 201
TrID54.2% (.DOC) Microsoft Word document (32000/1/3)
32.2% (.DOC) Microsoft Word document (old ver.) (19000/1/2)
13.5% (.) Generic OLE2 / Multistream Compound File (8000/1)
CRC32f6b274bb
MD50423dfb3d07c2459d8da1f7f60723ec6
SHA1c977577f8108300115c73210aabc7f2faf366645
SHA256538d57d062f0ea1934b7aa50767e538ed2446078c8936e1806e4e2e57287ccdb
ImpHash00000000000000000000000000000000
ImpFuzzy0::
SSDeep768:BpJcaUitGAlmrJpmxlzC+w99NB7+1o/JigyRsncsX3+ZZ0egode:BptJlmrJpmxlRw99NB7+a/Is7ggo
Online Analysis 1x
Online Analysis 2x
Online Analysis 3x
AV1 (ClamAV) StatusDetected on 2018-09-16
AV2 AV3 AV4 AV5 StatusDetected on 2018-08-13
AV1 DetectionDoc.Downloader.Valyria-6680505-0
AV1 Virus Signatures VersionClamAV 0.99.4/24941/Sun Sep 16 06:57:23 2018 (2018-09-16)
AV2 DetectionTrojan.VBA.Agent
AV2 Virus Signatures VersionVDB: 04.02.2019 08:41:06 (Build: 101262) (2019-02-04)
AV3 DetectionNew or modified W97M/Downldr
AV3 Virus Signatures Version201809122226 (2018-09-13)
AV4 DetectionTroj/DocDl-PQT
AV4 Virus Signatures Version5.55 18 September 2018 (2018-09-19)
AV5 DetectionOK
AV5 Virus Signatures Version7.77018 (2018-08-13)