Virusign
Info

Details for 547143925c0c8f466db862a36f623438c1019d49907c4a11297c472ee2e51546

NameBIZ #690WN.doc
Date (Y-m-d)2018-11-09
Size (Bytes)69632 (68KB)
FileComposite Document File V2 Document, Little Endian, Os: Windows, Version 6.1, Code page: 1252, Author: Gabriel-PC, Template: Normal.dotm, Revision Number: 1, Name of Creating Application: Microsoft Office Word, Create Time/Date: Thu Nov 8 10:52:00 2018,
TrID54.2% (.DOC) Microsoft Word document (32000/1/3)
32.2% (.DOC) Microsoft Word document (old ver.) (19000/1/2)
13.5% (.) Generic OLE2 / Multistream Compound File (8000/1)
CRC32cfba3605
MD5edee9bc69356fdc5bf68f5626e865007
SHA1024212dd0ea478649b9e0dcbac911debcb8de9a9
SHA256547143925c0c8f466db862a36f623438c1019d49907c4a11297c472ee2e51546
ImpHash00000000000000000000000000000000
ImpFuzzy0::
SSDeep768:YBgPVucRFoqkp59YBvLdTv9ReVi4eFov5UHRFBt+1o9b3vXRmCAzWs8z1RA:vPocn1kp59gxBK85fBt+a9dmCq
Online Analysis 1x
Online Analysis 2x
Online Analysis 3x
AV1 (ClamAV) StatusDetected on 2018-12-08
AV2 AV3 AV4 AV5 StatusDetected on 2018-08-13
AV1 DetectionDoc.Dropper.Emotet-6769504-0
AV1 Virus Signatures VersionClamAV 0.99.4/25188/Sat Dec 8 10:19:56 2018 (2018-12-08)
AV2 DetectionTrojan-Downloader.VBA.Agent
AV2 Virus Signatures VersionVDB: 04.02.2019 08:41:06 (Build: 101262) (2019-02-04)
AV3 DetectionW97M/Downldr.gen
AV3 Virus Signatures Version201811082215 (2018-11-09)
AV4 DetectionTroj/DocDl-QKJ
AV4 Virus Signatures Version5.56 16 October 2018 (2018-11-09)
AV5 DetectionOK
AV5 Virus Signatures Version7.77018 (2018-08-13)