Virusign
Info

Details for 6ae60e493998a0fc2dad27219625c0f15e6d92e91727b770c74537332ee2535d

Nameapplication_to_fill_7340.doc
Date (Y-m-d)2020-01-01
Size (Bytes)92158 (90KB)
FileMicrosoft Word 2007+
TrID53.0% (.DOCM) Word Microsoft Office Open XML Format document (with Macro) (52000/1/9)
23.9% (.DOCX) Word Microsoft Office Open XML Format document (23500/1/4)
17.8% (.ZIP) Open Packaging Conventions container (17500/1/4)
4.0% (.ZIP) ZIP compressed archive (4000/1)
1.0% (.BIN) PrintFox/Pagefox bitmap (var. P) (1000/1)
CRC32b0409ca0
MD5689c42c9d42f41a49e7218f78a3c7333
SHA134e5bb1d9c0518e61c77b0b4e4b8afe4eecf3528
SHA2566ae60e493998a0fc2dad27219625c0f15e6d92e91727b770c74537332ee2535d
ImpHash00000000000000000000000000000000
ImpFuzzy0::
SSDeep1536:rP67+jDPFvNsnJ1kPxNZIbxpIe8k+ong3n37wPwGuyUZX6fPxQ0JRB:ri7+jrtQ8pbIrf8Ug3n3iuJxOxZJRB
Online Analysis 1x
Online Analysis 2x
Online Analysis 3x
AV1 (ClamAV) StatusNo detection
AV2 AV3 AV4 AV5 StatusDetected on 2020-01-01
AV1 DetectionOK
AV1 Virus Signatures VersionClamAV 0.101.4/25687/Tue Jan 7 09:56:22 2020 (2020-01-08)
AV2 DetectionTrojan-Downloader.VBA.Agent
AV2 Virus Signatures VersionVDB: 31.12.2019 19:21:07 (Build: 102258) (2020-01-01)
AV3 DetectionNew or modified PP97M/Agent
AV3 Virus Signatures Version201912312254 (2020-01-01)
AV4 DetectionOK
AV4 Virus Signatures Version5.70 19 November 2019 (2020-01-01)
AV5 DetectionTrojan.VBA.Agent.BAI(DB)
AV5 Virus Signatures Version7.83340 (2020-01-01)