Virusign
Info

Details for 82035d9b995f9232d980f27df349217cb9189b900bdcec85150fc835bf359aed

NamePAYMENT #8684TE.doc
Date (Y-m-d)2018-11-09
Size (Bytes)82048 (80.13KB)
FileComposite Document File V2 Document, Little Endian, Os: Windows, Version 6.1, Code page: 1252, Author: Julian-PC, Template: Normal.dotm, Revision Number: 1, Name of Creating Application: Microsoft Office Word, Create Time/Date: Thu Nov 8 15:35:00 2018, L
TrID54.2% (.DOC) Microsoft Word document (32000/1/3)
32.2% (.DOC) Microsoft Word document (old ver.) (19000/1/2)
13.5% (.) Generic OLE2 / Multistream Compound File (8000/1)
CRC3244e1b5a6
MD5979c6767d3f20e8806e3f5e48c1d8256
SHA18064679b57dbae92ef1affe8d70d1a9eb6bdaaf5
SHA25682035d9b995f9232d980f27df349217cb9189b900bdcec85150fc835bf359aed
ImpHash00000000000000000000000000000000
ImpFuzzy0::
SSDeep768:TbqUAyVucRFoqkp59YBvLdTv9ReVi4eFov5UHRFBt+1o9y8q9/+/9Msl:TmUAyocn1kp59gxBK85fBt+a9N
Online Analysis 1x
Online Analysis 2x
Online Analysis 3x
AV1 (ClamAV) StatusDetected on 2019-02-05
AV2 AV3 AV4 AV5 StatusDetected on 2018-08-13
AV1 DetectionDoc.Malware.Sload-6797105-0
AV1 Virus Signatures VersionClamAV 0.100.2/25351/Tue Feb 5 10:35:19 2019 (2019-02-05)
AV2 DetectionTrojan-Downloader.VBA.Agent
AV2 Virus Signatures VersionVDB: 04.02.2019 08:41:06 (Build: 101262) (2019-02-04)
AV3 DetectionW97M/Macro.gen
AV3 Virus Signatures Version201811082215 (2018-11-09)
AV4 DetectionTroj/DocDl-QKJ
AV4 Virus Signatures Version5.56 16 October 2018 (2018-11-09)
AV5 DetectionOK
AV5 Virus Signatures Version7.77018 (2018-08-13)