Virusign
Info

Details for 9c59fbf228dcc313333c26c33a14b9767567e6f2a4fefd749c157e4920c594b2

Nameapplication_to_fill_8739.doc
Date (Y-m-d)2019-12-29
Size (Bytes)92158 (90KB)
FileMicrosoft Word 2007+
TrID53.0% (.DOCM) Word Microsoft Office Open XML Format document (with Macro) (52000/1/9)
23.9% (.DOCX) Word Microsoft Office Open XML Format document (23500/1/4)
17.8% (.ZIP) Open Packaging Conventions container (17500/1/4)
4.0% (.ZIP) ZIP compressed archive (4000/1)
1.0% (.BIN) PrintFox/Pagefox bitmap (var. P) (1000/1)
CRC32ec10107f
MD57939842e552de51a312425374e4a6a56
SHA1cd04b8b2b55acd3d5b49ca0485a1693d407c1f27
SHA2569c59fbf228dcc313333c26c33a14b9767567e6f2a4fefd749c157e4920c594b2
ImpHash00000000000000000000000000000000
ImpFuzzy0::
SSDeep1536:zP67+jDPFvNsnJ1kPxNZIbxpIe8k+ong3n37wPwGuyUZX6fPxQ0JRB:zi7+jrtQ8pbIrf8Ug3n3iuJxOxZJRB
Online Analysis 1x
Online Analysis 2x
Online Analysis 3x
AV1 (ClamAV) StatusNo detection
AV2 AV3 AV4 AV5 StatusDetected on 2019-12-29
AV1 DetectionOK
AV1 Virus Signatures VersionClamAV 0.101.4/25687/Tue Jan 7 09:56:22 2020 (2020-01-08)
AV2 DetectionTrojan-Downloader.VBA.Agent
AV2 Virus Signatures VersionVDB: 28.12.2019 19:21:22 (Build: 102249) (2019-12-29)
AV3 DetectionNew or modified PP97M/Agent
AV3 Virus Signatures Version201912282231 (2019-12-29)
AV4 DetectionOK
AV4 Virus Signatures Version5.70 19 November 2019 (2019-12-29)
AV5 DetectionTrojan.GenericKD.32884733(DB)
AV5 Virus Signatures Version7.83306 (2019-12-29)