Virusign
Info

Details for b1930f56bf969923ca9b88eb3e294f88af104755fd81591e24854c328d440d20

Name53f46c32ca6d14da54b70f87.apk
Date (Y-m-d)2019-06-18
Size (Bytes)2160737 (2.06MB)
FileZip archive data, at least v2.0 to extract
TrID63.6% (.APK) Android Package (52500/1/12)
17.5% (.JAR) Java Archive (14500/1/2)
12.7% (.SH3D) Sweet Home 3D design (generic) (10500/1/3)
4.8% (.ZIP) ZIP compressed archive (4000/1)
1.2% (.BIN) PrintFox/Pagefox bitmap (var. P) (1000/1)
CRC32e19b26f9
MD539bcfbb3243d3822a5f93e7f8196a28f
SHA1562d6fa7a29b6d9ed0bbd9a161b08c67d8478cca
SHA256b1930f56bf969923ca9b88eb3e294f88af104755fd81591e24854c328d440d20
ImpHash00000000000000000000000000000000
ImpFuzzy0::
SSDeep49152:CLKTR+whos01HeaZZy8pgbe8xpn9vq5nVdZ+NtZvTiL:wMqZBgbe8T9enVdZwtl2
Online Analysis 1x
Online Analysis 2x
Online Analysis 3x
AV1 (ClamAV) StatusNo detection
AV2 AV3 AV4 AV5 StatusNo detection
AV1 DetectionOK
AV1 Virus Signatures VersionClamAV 0.101.4/25658/Mon Dec 9 09:47:26 2019 (2019-12-10)
AV2 DetectionOK
AV2 Virus Signatures VersionVDB: 09.12.2019 19:22:20 (Build: 102192) (2019-12-10)
AV3 DetectionOK
AV3 Virus Signatures Version201912092253 (2019-12-10)
AV4 DetectionOK
AV4 Virus Signatures Version5.70 19 November 2019 (2019-12-10)
AV5 DetectionOK
AV5 Virus Signatures Version7.83125 (2019-12-10)