Virusign
Info

Details for b948416fa61cfc02e5732ca7cfb4d5d0a328ed64c8a726def3c4ec030380bf28

NameACH 7YO.doc
Date (Y-m-d)2018-08-10
Size (Bytes)116864 (114.13KB)
FileComposite Document File V2 Document, Little Endian, Os: Windows, Version 6.1, Code page: 1252, Author: Idycojyg-PC, Template: Normal.dotm, Revision Number: 1, Name of Creating Application: Microsoft Office Word, Create Time/Date: Thu Aug 9 19:17:00 2018,
TrID54.2% (.DOC) Microsoft Word document (32000/1/3)
32.2% (.DOC) Microsoft Word document (old ver.) (19000/1/2)
13.5% (.) Generic OLE2 / Multistream Compound File (8000/1)
CRC32ad38e5c8
MD5de66c980a576881ae11b3bedcc93cfc6
SHA14fef295c907465ea1dcb7f0bd77bae6f37b0286a
SHA256b948416fa61cfc02e5732ca7cfb4d5d0a328ed64c8a726def3c4ec030380bf28
ImpHash00000000000000000000000000000000
ImpFuzzy0::
SSDeep1536:7TxjwKZ09cB7y9ghN8+mQ90MTm+alVvpuQ30Q3n:PxjnB29gb8onkvEQpn
Online Analysis 1x
Online Analysis 2x
Online Analysis 3x
AV1 (ClamAV) StatusDetected on 2018-09-01
AV2 AV3 AV4 AV5 StatusDetected on 2018-08-10
AV1 DetectionDoc.Dropper.Valyria-6667198-0
AV1 Virus Signatures VersionClamAV 0.99.4/24892/Sat Sep 1 08:40:11 2018 (2018-09-01)
AV2 DetectionTrojan-Downloader.VBA.Agent
AV2 Virus Signatures VersionVDB: 04.02.2019 08:41:06 (Build: 101262) (2019-02-04)
AV3 DetectionNew or modified W97M/Agent
AV3 Virus Signatures Version201808120954 (2018-08-12)
AV4 DetectionTroj/DocDl-PEY
AV4 Virus Signatures Version5.53 17 July 2018 (2018-08-10)
AV5 DetectionOK
AV5 Virus Signatures Version7.76967 (2018-08-10)