Virusign
Info

Details for d7f2c3437344c74e9dc49a41428660d9e7fa6fd8f76c4566e56ce318706a0028

NameSEP #350479ZJHJIW.doc
Date (Y-m-d)2018-11-09
Size (Bytes)75136 (73.38KB)
FileComposite Document File V2 Document, Little Endian, Os: Windows, Version 6.1, Code page: 1252, Author: Samantha-PC, Template: Normal.dotm, Revision Number: 1, Name of Creating Application: Microsoft Office Word, Create Time/Date: Thu Nov 8 15:35:00 2018,
TrID54.2% (.DOC) Microsoft Word document (32000/1/3)
32.2% (.DOC) Microsoft Word document (old ver.) (19000/1/2)
13.5% (.) Generic OLE2 / Multistream Compound File (8000/1)
CRC3225c529bf
MD5acdef8d5caeb4a886774095e51d1e413
SHA1c6084d79f4492d8c82d22e25c62ad2e46ee6a199
SHA256d7f2c3437344c74e9dc49a41428660d9e7fa6fd8f76c4566e56ce318706a0028
ImpHash00000000000000000000000000000000
ImpFuzzy0::
SSDeep768:TbqUAyVucRFoqkp59YBvLdTv9ReVi4eFov5UHRFBt+1o9y8B9/+/9Msl:TmUAyocn1kp59gxBK85fBt+a9m
Online Analysis 1x
Online Analysis 2x
Online Analysis 3x
AV1 (ClamAV) StatusDetected on 2019-02-04
AV2 AV3 AV4 AV5 StatusDetected on 2018-08-13
AV1 DetectionDoc.Malware.Sload-6797105-0
AV1 Virus Signatures VersionClamAV 0.100.2/25350/Mon Feb 4 10:34:43 2019 (2019-02-04)
AV2 DetectionTrojan-Downloader.VBA.Agent
AV2 Virus Signatures VersionVDB: 04.02.2019 08:41:06 (Build: 101262) (2019-02-04)
AV3 DetectionW97M/Macro.gen
AV3 Virus Signatures Version201811082215 (2018-11-09)
AV4 DetectionTroj/DocDl-QKJ
AV4 Virus Signatures Version5.56 16 October 2018 (2018-11-09)
AV5 DetectionOK
AV5 Virus Signatures Version7.77018 (2018-08-13)