Virusign
Info

Details for e018dd511b805b9b8cee96472f6f911b2f1e611e1bfea1a5b88bbd1f86b37ae0

NameCalifornia_Ghosting_by_William_Hill.pdf
Date (Y-m-d)2018-12-21
Size (Bytes)45302 (44.24KB)
FilePDF document, version 1.7
TrID100.0% (.PDF) Adobe Portable Document Format (5000/1)
CRC32bdd0e723
MD5b5c18e9881a66c001cae30da18f89a2b
SHA18665c635de4f616e83dfcbe45507054e8595dddd
SHA256e018dd511b805b9b8cee96472f6f911b2f1e611e1bfea1a5b88bbd1f86b37ae0
ImpHash00000000000000000000000000000000
ImpFuzzy0::
SSDeep768:bVmcBlVlyrI6XV7XySWiGvrChm53r9HaHdWhP1aqI4PQQLS1VTnKrIXSPODHofPn:pHle//aG56NSnaNH
Online Analysis 1Queued
Online Analysis 2Queued
Online Analysis 3Queued
AV1 (ClamAV) StatusNo detection
AV2 AV3 AV4 AV5 AV6 AV7 StatusDetected on 2019-01-12
AV1 DetectionOK
AV1 Virus Signatures VersionClamAV 0.99.4/25244/Thu Dec 27 06:29:28 2018 (2018-12-27)
AV2 DetectionOK
AV2 Virus Signatures VersionVDB: 10.12.2017 19:08:45 (Build: 99992) (2017-12-11)
AV3 DetectionERROR
AV3 Virus Signatures Version (2018-12-27)
AV4 DetectionOK
AV4 Virus Signatures Version4793/15883 Tue, 14 Aug 2018 06:00:00 +0000 (2018-08-14)
AV5 DetectionOK
AV5 Virus Signatures Version201812271011 (2018-12-27)
AV6 DetectionTroj/PdfUri-GKQ
AV6 Virus Signatures Version5.58 11 December 2018 (2018-12-27)
AV7 DetectionOK
AV7 Virus Signatures Version7.77018 (2018-08-13)