Virusign
Info

Details for e2423145f3ce13deaf5f3f3407c926e4a08752c8d0d61e4ee18288314dbc77a9

NamePAY 869BT.doc
Date (Y-m-d)2018-08-10
Size (Bytes)106496 (104KB)
FileComposite Document File V2 Document, Little Endian, Os: Windows, Version 6.1, Code page: 1252, Author: Uhoduluneshoposh-PC, Template: Normal.dotm, Revision Number: 1, Name of Creating Application: Microsoft Office Word, Create Time/Date: Thu Aug 9 23:12:
TrID54.2% (.DOC) Microsoft Word document (32000/1/3)
32.2% (.DOC) Microsoft Word document (old ver.) (19000/1/2)
13.5% (.) Generic OLE2 / Multistream Compound File (8000/1)
CRC32e9eab1a0
MD595c896d1305b61508752ef729e58270c
SHA12fb516dfaf1abbd6993a5e3e22a4ec9067d7de8d
SHA256e2423145f3ce13deaf5f3f3407c926e4a08752c8d0d61e4ee18288314dbc77a9
ImpHash00000000000000000000000000000000
ImpFuzzy0::
SSDeep1536:jTxjwKZ09cB7y9ghN8+mQ90MTS+aUFvztj1quRlsjXG:HxjnB29gb8onnvztcuDKXG
Online Analysis 1x
Online Analysis 2x
Online Analysis 3x
AV1 (ClamAV) StatusDetected on 2018-12-11
AV2 AV3 AV4 AV5 StatusDetected on 2018-08-10
AV1 DetectionDoc.Malware.Powload-6775735-0
AV1 Virus Signatures VersionClamAV 0.99.4/25195/Mon Dec 10 18:18:24 2018 (2018-12-11)
AV2 DetectionTrojan-Downloader.VBA.Agent
AV2 Virus Signatures VersionVDB: 04.02.2019 08:41:06 (Build: 101262) (2019-02-04)
AV3 DetectionNew or modified W97M/Downldr
AV3 Virus Signatures Version201808162219 (2018-08-17)
AV4 DetectionTroj/DocDl-PEY
AV4 Virus Signatures Version5.53 17 July 2018 (2018-08-10)
AV5 DetectionOK
AV5 Virus Signatures Version7.76967 (2018-08-10)